Székhelyszolgáltatás esetén ezeket fontos betartani


Székhelyszolgáltatás, irodai asztal

Székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén fontos, hogy szerződő félként odafigyeljünk bizonyos szempontokra, amelyeknek betartása elengedhetetlen például a hatósági ellenőrzések idején.

Az induló cégeknél némely esetben a rémálommal érhet fel egy hatósági ellenőrzés bejelentése, amikor még nincs meg az a kellő dörzsöltség, tapasztalat és tudás, hogy milyen dolgok kell rendben legyenek az újonnan létesített vállalkozás kapcsán. A székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén is van néhány egyszerű szabály, amelyeket be kell tartanunk.

Első megközelítésben például ki kell helyezni a megbízó vállalkozás cégtábláját a székhelyként megjelölt épület homlokzatára.

Iratok szempontjából a székhelyszolgáltatást nyújtó céggel kötött érvényes szerződésnek jelen kell lenni az adott székhelyen, ami bizonyítja azt, hogy milyen jogcímen van az adott hely megjelölve székhelyként. Emellett a cégbejegyzési végzés másolatának és a társasági szerződésnek is ott kell lennie. A cég a különböző iratait, a hatósági engedélyeket, a számviteli törvény szerinti beszámolóját, illetve az adóhatóság felé történő bejelentési kötelezettségeivel kapcsolatos iratait mind köteles tárolni a székhelyszolgáltatás által igénybe vett, bejelentett székhelyen. A szóbanforgó iratokról pedig a székhelyszolgáltatást végző féllel kötött szerződésben köteles lesz nyilatkozni, amelyeket ott kíván megőrizni a cég székhelyén.

Végsősoron pedig fontos az is, hogy a székhely rendelkezzen a vállalkozás tulajdonosának a címével, telefonszámával és iratmegőrzési címével is.